Rampen en calamiteiten: nationale aandacht en rouw

Rampen kunnen gepaard gaan met grote aantallen dodelijke slachtoffers. Maar ook het overlijden van één persoon door een calamiteit kan veel indruk maken op de maatschappij. De druk op gemeenten is in deze situaties enorm, met vaak veel belangstelling van media. Als Team Bijzondere Uitvaarten ondersteunen wij de gemeente om invulling te geven aan deze situatie.

Een vliegtuigcrash of een aanslag, maar ook gezinsdrama's: als team begeleiden wij in deze complexe situaties nabestaanden en adviseren hen bij de keuzes die moeten worden gemaakt. Ook ondersteunen wij met mediabegeleiding. Zo nemen wij nabestaanden praktische zorg uit handen en krijgen zij de ruimte voor het nemen van afscheid.

Committeren aan regionaal crisisplan

Vaak is de rol van de uitvaartverzorger binnen de gemeente onduidelijk. Daarom volgen wij als team de lijn vanuit het Ministerie van Veiligheid en van Justitie en Veiligheid. Daarbij houden wij ons aan het regionaal crisisplan dat aansluit bij de Wet op de Veiligheidsregio's. Team Bijzondere Uitvaarten is daarnaast ook actief bij het opstellen van landelijke formats voor draaiboeken.

Ingesteld op grote groepen

Een uitvaart wordt gemiddeld door zo’n 60 tot 70 belangstellenden bezocht. Begraafplaatsen en crematoria zijn er vaak niet op ingericht wanneer het verwachte aantal bezoekers 750 of meer is, met daarbij ook nog eens veel mediabelangstelling. Wij regelen in dat geval dat alles past op de gewenste locatie, maar zorgen er ook voor dat er geen lange rijen ontstaan en alles soepel verloopt. Daarnaast bekijken we of en welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Zo houden we rekening met alle aandachtspunten die komen kijken bij een uitvaart met veel belangstelling.

Iedereen de juiste aandacht

Als Team Bijzondere Uitvaarten zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van grote groepen. Wij adviseren over een juiste locatie en over de invulling van de uitvaart waarbij we rekening houden met het grote aantal gasten, zodat iedereen de juiste aandacht krijgt. Zo worden wij ingezet bij bijna alle rampen en calamiteiten in Nederland of in het buitenland waarbij Nederlanders zijn betrokken.

Aandacht voor rouwverwerking

Bij een ingrijpende gebeurtenis voor de samenleving, is er ook vaak behoefte aan collectieve rouwverwerking. Ons team verzorgt en begeleidt daarom in overleg met de nabestaanden ook herdenkingen en stille tochten. Zo zijn wij er niet alleen voor de nabestaanden, maar ook voor de hele samenleving.

Als team dragen wij zorg voor:

 • Coördinatie bij grote aantallen slachtoffers
 • Een perfect verlopen afscheid
 • Overledenenzorg
 • Vervoer van overledenen
 • Adviseren van de burgemeester of het beleidsteam
 • Logistieke en facilitaire ondersteuning bij rampen en calamiteiten
 • Inrichten en invullen herdenkingsbijeenkomst
 • Begeleiden van hoogwaardigheidsbekleders
 • Advies bij communicatie / pers trajecten
 • Advies en invulling stille tochten
 • Voorlichting, trainingen en presentaties
 • Ontwikkeling en inzet bij oefeningen
 • Advies bij mediabegeleiding rondom overledenenzorg
 • Advies bij totstandkoming protocollen
 • Verzorgen en begeleiden van herdenkingen en stille tochten

Team Bijzondere Uitvaarten

Meer weten? U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week contact met ons opnemen op telefoonnummer 055 - 527 42 77 of via het contactformulier.

Contact